Our Maritime Business Magazines

  

Van multifunctioneel naar specialisme


cover-multifunctioneel-211x300De ontwikkeling van het stukgoed vrachtschip in de 20e eeuw

Hoe kom je ertoe een boek te schrijven specifiek over de ontwikkeling van zeetransport en de invloed daarvan op het scheepsontwerp. De auteur, Frank A. Kool, heeft een groot aantal jaren als stuurman gevaren en vervolgens een succesvolle carrière aan de wal opgebouwd in havenoverslag en logistiek. Dankzij een opstartend maar zeer vooruitstrevend stuwadoorsbedrijf kreeg hij de kans zich verder te ontwikkelen. Hij kreeg te maken met allerlei aspecten van overslag en logistiek. Met al deze kennis en ervaring wordt hij zich steeds meer bewust van de dynamiek van het wereldomvattend maritiem transport-proces. Zijn onbedwingbare leergierigheid is aanzet om een groot aantal boeken over scheepstypen, handelsstromen en maritiem-economische onderwerpen grondig te bestuderen. Zijn leergierigheid ontaarde in een regelrechte studie-explosie naar het ontwerp en de ontwikkeling van het droge ladingschip.

De auteur beschouwt het jaar 1970 als een revolutionaire mijlpaal in de geschiedenis van zeetransport. In dat jaar kwam de Abel Tasman in de vaart, het eerste volcontainerschip in Nederland gebouwd en onder Nederlandse vlag in de vaart gebracht. De containerrevolutie is dan een feit. Stukgoed wordt nagenoeg alleen nog maar per container vervoerd. Deze mijlpaal wordt gevolgd door een woelige periode van fusies, herstructurering en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Dat allemaal tegen een achtergrond van oliecrisissen en internationale conflicten.

Dit alles is nu in één boek samengevat onder de titel ‘Van multifunctioneel naar specialisme – de ontwikkeling van het stukgoed vrachtschip in de twintigste eeuw’.

Zonder dat de auteur beoogt volledig te zijn is hij er in geslaagd een zeer uitgebreid informatie- en documentatie-werk samen te stellen met veel statistisch materiaal, tabellen, algemene plannen, foto’s en silhouetten van verschillende scheepstypen. Het boek zal behalve scheepvaarteconomen, marktonderzoekers en reders ook docenten en studenten op mbo tot hoger en wetenschappelijk niveau aanspreken. Naast het onmiddellijke leesplezier dat dit boek biedt, is het een onontbeerlijk naslagwerk voor iedereen die maar enigszins geïnteresseerd is in de geschiedenis en ontwikkeling van scheepstypen, haventechnologie en maritiem transport.

Order the book »