Our Maritime Business Magazines

  

Disclaimer nl

view English | Nederlands

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:de webpagina:

iedere webpagina waarin Yellow & Finch Publishers een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.

2. Yellow & Finch Publishers: de bevoegde uitgever van de webpagina.

3. Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).

4. U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

5. De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

7. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

8. Yellow & Finch Publishers spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

9. Yellow & Finch Publishers verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

10. Yellow & Finch Publishers is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

11. Yellow & Finch Publishers mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

12. Yellow & Finch Publishers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

13. Behoudens deze disclaimer, is Yellow & Finch Publishers niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

14. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

15. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

16. Yellow & Finch Publishers behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

In aansluiting daarop kan Yellow & Finch Publishers de toegang tot de webpagina monitoren.

17. U zal Yellow & Finch Publishers, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

18. Het overnemen van artikelen van deze site is niet kosteloos. Wij hanteren de volgende tarieven voor commerciële organisaties: Bij afstemming vooraf rekenen wij standaard € 250,- excl. BTW voor het overnemen van een artikel. Gelieve een mail te sturen naar info@ynfpublishers.com. U ontvangt digitaal een factuur. Na betaling kunt u het artikel op uw eigen website(s) plaatsen met bronvermelding (Yellow & Finch Publishers) en de naam van de auteur. Bij het niet vooraf melden van overname betaalt u € 500,- excl. BTW en ontvangt u achteraf een factuur.

19. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

(c) mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

January 2024